Σορντίνα/Έγχορδα - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Σορντίνα/Έγχορδα

Σορντίνα (γιά Έγχορδα όργανα)

Περιγραφή της τεχνικής Σορντίνα/Έγχορδα

Στα έγχορδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Σορντίνα. Είναι μεταλλικό εξάρτημα πού τοποθετείται κοντά στον καβαλάρη. Το αποτέλεσμα είναι ή αλλαγή τού συνολικού ήχου. Ανεξάρτητα τής τεχνικής των δακτύλων και τού δοξαριού.

Αιτιολόγηση της παραγωγής χαρακτηριστικού ήχου της Σορντίνα/Έγχορδα

Ή λειτουργία του είναι να μειώσει την ικανότητα δονήσεων τού καβαλάρη. Για να μεταδίδονται από τις λιγότερες ταλαντώσεις στο σώμα τού οργάνου. Μειώνει την ένταση τού ήχου και αλλάζει σημαντικά τον χαρακτήρα του.

Χρήση της τεχνικής Σορντίνα/Έγχορδα

Το μέ Σορντίνα είναι κατάλληλο για την ευαίσθητη ηχητική επίδραση. Ό χαρακτήρας του στο p-pp-ppp [σιγανά—πολύ σιγανά—όσο πιο σιγανά δυνατόν] είναι μαλακός (χαμηλή περιοχή) και λεπτός (υψηλή περιοχή). Ενώ, στο f-ff-fff [δυνατά—πολύ δυνατά—όσο πιο δυνατα γίνεται] ακούγεται βαρετός και πιεσμένος.

Ή Σορντίνα στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Σημαίνει ή χρήση τής Σορντίνα: να δοθεί ένα περίεργο χρώμα. Ό ειδικό της χαρακτήρας να μπορεί να απεικονιστεί. Με την εφαρμογή τού σιγαστήρα δηλαδή Σορντίνα.

Βασικά στοιχεία Σορντίνα/Έγχορδα

Ονομασία:
Ιταλικά: „con sordino“
Γερμανικά: „mit Dämpfer“
Αγγλικά: „with a mute“
Γαλλικά: „avec sourdine
Τεχνική:
Ή Σορντίνα τοποθετείται κοντά στον καβαλάρη.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Ήσυχος ήχος χωρίς λάμψη.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη με „con sord.“ πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.
Αλλοιώνεται με „senza sord.“

Κατέβασμα πόρων [ Συγκεκριμένες τεχνικές: Σορντίνα/Έγχορδα ] του Γκούσταβ Μάλερ

Ηχητικό αρχείο της παρτιτούρας "3. Συμφωνία III. Μέρος" Μέγεθος-αρχείου: 183 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF Μέγεθος-αρχείου: 127 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με την τεχνική Σορντίνα/Έγχορδα

Ακολουθούν 2 εικόνες με απόσπασμα της παρτιτούρας „3. Συμφωνία III. Μέρος“. Σύνθεση του Γκούσταβ Μάλερ. Παραδείγμα της τεχνικής Σορντίνα/Έγχορδα. Οι εικόνες μπορούν να ενεργοποιηθούν για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.