σούλ ποντιτσέλο - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

σούλ ποντιτσέλο

Περιγραφή της τεχνικής σούλ ποντιτσέλο

Το σημείο εφαρμογής τού δοξαριού μεταφέρεται προς τον καβαλάρη. Για το γλίστρημα τού δοξαριού πάνω στις χορδές. Έχει ως αποτέλεσμα να δυναμώνει ό ήχος πού παράγεται μέσω τής χορδής. Ο ήχος ακούγεται στο forte απότομος και υαλώδης. Ενώ στο piano ακούγεται διεισδυτικός.

Αιτιολόγηση της παραγωγής χαρακτηριστικού ήχου της σούλ ποντιτσέλο

Από το γλίστρημα τού δοξαριού στο τέλος τής χορδής, παράγονται πολλοί Ή συνήχηση των αρμονικών δίνει στο όργανο το ιδιαίτερο άκουσμα. Αυτό κάνει να ξεχωρίζει από άλλα όργανα και λέγεται ηχόχρωμα.

Χρήση της τεχνικής σούλ ποντιτσέλο

Το σούλ ποντιτσέλο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τού τρέμολο . Ιδίως στην

Το σούλ ποντιτσέλο στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Ή χρήση τού σούλ ποντιτσέλο, σημαίνει ανύψωμα τής έντασης. Προϋπόθεση είναι ή αύξηση τής δυναμικής. Βέβαια, με την αντίστοιχη τεχνική δοξαριού. Αυτό είναι σπουδαίο για το τρεμουλιαστό δοξαριού . Ιδίως σε αργά περάσματα για την σχεδίαση τού ρυθμού.

Βασικά στοιχεία σούλ ποντιτσέλο

Ονομασία:
Ιταλικά: sul ponticello
Γερμανικά: „Am Steg“
Αγγλικά: „at/on/near the bridge“;
Γαλλικά: „au Chevalet“
Τεχνική:
Γλίστρημα τού δοξαριού στο τέλος τής χορδής.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Μεταλλικός, γυάλινος ήχος.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη με „sul ponticello“ πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.

Κατέβασμα πόρων [ Συγκεκριμένες τεχνικές: σούλ ποντιτσέλο ] του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό αρχείο της παρτιτούρας "Η Βαλκυρία" Μέγεθος-αρχείου: 689 Kilobyte
Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF Μέγεθος-αρχείου: 163 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με την τεχνική σούλ ποντιτσέλο

Ακολουθούν 2 εικόνες με απόσπασμα της παρτιτούρας „Η Βαλκυρία“. Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παραδείγμα της τεχνικής σούλ ποντιτσέλο. Οι εικόνες μπορούν να ενεργοποιηθούν για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.

Παραδείγμα για το Τρεμουλιαστό δοχαριού