Γραφή και παραγωγή ήχου - Τύμπανο - Φίλιππος Δάγκας

Τύμπανο - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Τύμπανο - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Το Τύμπανο - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

. Γίνεται χρή­ση από μία ή δύο μπαγκέτες. Συνήθως δίνο­νται τα κτυπήματα στο περιθώριο τής μεμ­βράνης. Δηλαδή, περίπου μία παλάμη από το άκρο της. Προκύπτει το καλύτερο ηχη­τικό αποτέλεσμα. Δίνονται τα κτυπήματα προς το κέντρο, προκαλούν ήχο «βουβό» και ταυτόχρονα υψηλότερο.

Σε σχέση μέ αυτά τα κτυπήματα (προς το κέντρο), μία σημείωση. Ό φθόγγος ενός οργάνου χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη ένταση τού 1ου αρμονικού. Κάποιος από τους αρμονικούς μπορεί να έχει μεγαλύτερη ένταση. Τότε υπάρχει δυσχέρεια στην ακριβή αντίληψη τού ύψους. Ιδίως σε σχέση με τα χτυπημάτα μικρής διάρκειας στό Τύμπανο. Αλλά και λόγω τής μεγάλης απήχησης τού ήχου στο Τύμπανο. Ειδικά στο fortisimo [ ff ], δηλαδή, όταν παίζεται πολύ δυνατά. Για αυτό χρησιμοποιεί ό εκτελεστής σκληρές μπαγκέτες με μαλακό υλικό. Σε έναν αργό ρυθμό (με ίδια ένταση) είναι ή διάκριση πολύ πιο πιθανή.

Όμως, ή έχει και άλλα μειονεκτήματα. Είναι το κύριο εμπόδιο στην εφαρμογή γρήγορων περασμάτων διαφορετικού ύψους. Επειδή το ακριβή ύψος τού ήχου μπορεί να μετατραπεί σε ένα . Εάν κατα τη διάρκεια τής απήχησης τού ήχου μεταβάλλεται το τονικό ύψος μέσω τού πεντάλ τού Τυμπάνου. Συνεπώς, πρέπει να αλλάζεται το Τύμπανο με κάθε μεταβολή του φθόγγου. Ειδικά σέ γρήγορα περάσματα. Αυτό ισχύει εξίσου και για την εκτέλεση στροβιλοειδή περασμάτων.

Δίχως εξαίρεση χρησιμοποιείται σήμερα για το Τύμπανο το . Σημειώστε ακόμη, ότι το Τύμπανο γράφεται όπου ηχεί. Στις παρτιτούρες τού είχαν επισημανθεί μόνο με την παροχή «Timpani» ή «Timpano». Στην ευνοϊκό εποχή προστέθηκαν τής διάταξης αυτής ή ένδειξη των κλειδιών. Παρόλο αυτα συνεχιζόταν το Τύμπανο να γράφεται σε Ντο. Αυτή ή πρακτική είχε από τον εγκαταλειφθεί. Συνέχιζε όμως να χρησιμοποιεί 2 Τύμπανα. Μόνο, ότι έκανε χρήση και από άλλα μουσικά διαστήματα.

Το ηχητικό παράδειγμα Τυμπανίων Μέγεθος-αρχείου: 97.2 Kilobyte
Τεχνικές και εφέ (Τύμπανο)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Στροβιλισμός Χ
Μονόφθογγο-Τρεμουλιαστό Χ
Δίφθογγο-Τρεμουλιαστό
(Ημιτόνιο ή τονο)
Χ
Δίφθογγο-Τρεμουλιαστό
(3η μικρή ή και μεγαλύτερα μουσικά διαστήματα)
Χ
Ποικιλματική-Μονόφθογγη Χ
Ποικιλματική-Δίφθογγη Χ
Prall τρίλιες Χ