Κοντραμπάσο 4/4 – Έγχορδα/κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Κοντραμπάσο στην Κλασική ορχήστρα 4/4 - Συνδυασμοί συγχορδιών

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς συγχορδιών με το Κοντραμπάσο

στην έγχορδων συμβαίνει ομοιογενής. Για να επετεύχθη ιδιαίτερη ηχητική επίδραση, συνιστάται ό συνδυασμός Κοντραμπάσο/Βιόλα. Πραγματοποιείται εις βάσης .

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδιών [ Κοντραμπάσο - Βιόλα ]

Ό Ντίμτρι Σοστακόβιτς, χρησιμοποιεί εδώ το σκληρό ήχο μίας τέτοιας συγχορδίας στο piano. Ως βάση, για ένα σόλο τού Φαγκότου. Και ή ηχητική επίδραση είναι μεγάλη. Ακο­λουθεί το παράδειγμα [ 9.Συμφωνία 4.Μέρος ].

Κατέβασμα πόρων [ Συνδυασμοί συγχορδιών „Κοντραμπάσο - Βιόλα“ ]

Σύνθεση του Ντμίτρι Σοστακόβιτς

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα
„9.Συμφωνία 4.Μέρος“
Μέγεθος-αρχείου: 1.50 Megabyte
Η παρτιτούρα ως PDF
„9.Συμφωνία 4.Μέρος“

Μέγεθος–αρχείου: 43.7 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό συγχορδιών

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „9.Συμφωνία 4.Μέρος“. Σύνθεση του Ντίμτρι Σοστακόβιτς. Παραδείγμα για τον συνδυασμό συγχορδιών. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.