Τρομπέτα 1/2 – Χάλκινα/Κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Η Τρομπέτα στην Κλασική ορχήστρα 1/2 - Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Γενικές πληροφορίες σχετικά συνδυασμών ήχου με την Τρομπέτα

όπως το Κόρνο. Λόγω τής διείσδυσης τού ήχου της. Ή Τρομπέτα συνδυάζεται πολλές φορές αποτελεσματικά με άλλα όργανα. Προϋπόθεση είναι η σωστή χρήση των περιοχών και των αντίστοιχων δυναμικών εφαρμογών.

Η Τρομπέτα στα πλαίσια τής "Συμφωνικής World Music"

Ή Τρομπέτα έχει διεισδυτικό χαρακτήρα. Λόγω αυτού μπορεί να „πνίξει“ ηχητικά τα άλλα όργανα. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενορχήστρωση. Αυτό πραγματοποιείται, π.χ. με την προσεκτική ρύθμιση τής δυναμικής.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με την Τρομπέτα

Ό συνδυασμός ταυτοφωνίας „Τρομπέτα/Τρομπόνι“ δυναμώνει τον ήχο. Και για τον συνδυασμό „Τρομπέτα/Κόρνο“ ισχύει το ίδιο. Λοιπόν, και εδώ έχει την ενίσχυση τού ήχου ως λειτουργία.

Σε γενικές γραμμές οι συνδέσεις μεταξύ των οργάνων δημιουργούν «νέο» ήχο χρώμα. Ό συνδυασμός Τρομπέτα/Κόρνο οδηγεί επίσης σε ένα «νέο» ηχόχρωμα. Στο οποίο ή δύναμη και ή λάμψη τής Τρομπέτας με την απαλότητα τού ήχου ενός Κόρνου ενώνονται. Ενώ, υπό την ή διαφορά χρώματος σχεδόν εξαλείφεται.

Ή σχέση „Τρομπέτα/ξύλινα πνευστά“ σε συνδυασμό ταυτοφωνίας είναι πολύπλοκη. Ή σημαντική δυναμική συγκράτηση τής Τρομπέτας είναι απαραίτητη. Έτσι, ώστε τα ξύλινα πνευστά να λάβουν ιδιαίτερο ηχητικό βάρος.

Ό συνδυασμός ταυτοφωνίας μπορεί να έχει την εντατικοποίηση τού ήχου ως αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στο Tutti ή Τρομπέτα με τα έγχορδα όργανα. Σε μία ομοιογενή σύντηξη τού ήχου δεν δημιουργείται μία τέτοια κατάσταση. με σχεδόν ομογενής ηχητικό αποτέλεσμα είναι δυνατόν. Προϋπόθεση είναι ή προσεκτική προσαρμογή τής δυναμικής.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με την Τρομπέτα

[ Τρομπέτα - Κόρνα ]

Η Τρομπέτα έχει ένα εξαιρετικά δυνατό άκουσμα. Το οποίο γίνεται νοητό και αισθητό στο παρακάτω παράδειγμα. Μόνο μία Τρομπέτα ηχεί στην μεσαία τονική περιοχή. Παρόλο αυτά,

Κατέβασμα πόρων [ Συνδυασμός ταυτοφωνίας: Τρομπέτα - Κόρνα ]

Σύνθεση του Ντμίτρι Σοστακόβιτς

Ηχητικό παράδειγμα „8.Συμφωνία 1.Μέρος“ 
Μέγεθος αρχείου: 96.3 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „8.Συμφωνία 1.Μέρος“ 
Μέγεθος–αρχείου: 22.4 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό ταυτοφωνίας

Βλέπουμε το απόσπασμα της παρτιτούρας σχετικά με τη „8.Συμφωνία 1.Μέρος“. Είναι σύνθεση του Ντμίτρι Σοστακόβιτς. Εξαιρετικό παραδείγμα για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας. Επίσης, μπορεί η εικόνα να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.