Τσέλο 4/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Τσέλο στην Κλασική ορχήστρα 4/4 - Συνδυασμοί συγχορδιών

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς συγχορδιών με το Τσέλο

Ή εκτέλεση συγχορδιών στην μεσαία περιοχή των έγχορδων είναι δυνατόν. Προϋποθέτει τον διαχωρισμό τής ομάδας των Τσέλων. Εάν, οι Βιόλες και είναι με άλλες λειτουργίες απασχολημένα. επιτρέπει διαχωρισμό τής ομάδας κατά 4. Δίχως να απομειωθεί ό ήχος τού όργανου στο σύνολο του.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί συγχορδιών με το Tσέλο - Κοντραμπάσο

Ένα παράδειγμα σχετικά του συνδυασμού συγχορδιών βλέπετε στο ακόλουθο απόσπασμα. Είναι από το Συμφωνικό ποίημα  „Ή ζωή ενός ήρωα“ τού . Απασχολεί τον διαχωρισμό κατά 2 των ομάδων „Τσέλο - Κοντραμπάσο“.

Κατέβασμα πόρων [Συνδυασμοί συγχορδιών: Τσέλο - Κοντραμπάσο]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους

Κατέβασμα πόρων
[ Συνδυασμοί συγχορδιών Τσέλο - Κοντραμπάσο ]
Μέγεθος-αρχείου: 213 Kilobyte
Παρτιτούρα ως PDF
 „Ή ζωή ενός ήρωα“ 

Μέγεθος-αρχείου: 41.5 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό στην οκτάβα

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Ή ζωή ενός ήρωα“. Σύνθεση του Ρίχαρντ Στράους. Παραδείγμα για τον συνδυασμό στην οκτάβα. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.