Τσέλο 3/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Τσέλο στην Κλασική ορχήστρα 3/4 - Συνδυασμοί στην οκτάβα

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς στην οκτάβα με το Τσέλο

έχουν περιγραφεί. Δηλαδή, οι δυνατότητες τού συνδυασμού με και με τις Βιόλες. Μία άλλη δυνατότητα είναι . Πρέπει να αναφερθεί ακόμη ό συνδυασμός στην οκτάβα με το Κοντραμπάσο.

Παράδειγμα: Συνδυασμοί στην οκτάβα με το Tσέλο - Κοντραμπάσο

Για να επιτευχθεί ό χαρακτηριστικός ήχος, στο Tσέλο εκτελούνται συχνά διπλοί φθόγγοι. Αυτή ή μέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την εκτέλεση συγχορδιών. Δηλαδή, την εκτέλεση τού μπάσου μέσω διπλών φθόγγων ως Και το . Στην κάτω οκτάβα ή στο ίδιο τονικό ύψος. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει την συνηθισμένη χρήση:

Κατέβασμα πόρων [Συνδυασμοί στην οκτάβα: Τσέλο-Κοντραμπάσο]

Σύνθεση του Ζώρζ Μπιζέ

Κατέβασμα πόρων
[ Συνδυασμοί στην οκτάβα Τσέλο - Κοντραμπάσο ]
Μέγεθος-αρχείου: 213 Kilobyte
Παρτιτούρα ως PDF
[ „Κάρμεν“- Πράξη Γ' Νο.24 Φινάλε ]
Μέγεθος-αρχείου: 75.1 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με τον συνδυασμό στην οκτάβα

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „Κάρμεν - Πράξη Γ΄ Νο.24 Φινάλε - Σημείο 45“. Σύνθεση του Ζώρζ Μπιζέ. Παραδείγμα για τον συνδυασμό στην οκτάβα. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.