Κολ λέγκνο τράτο - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Κολ λέγκνο „ Ιταλ. col legno“  [ 2/2 ]

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για μεγένθυση.

  • Το δοξάρι - μικρή οθόνη Το δοξάρι - μεγάλη οθόνη

Περιγραφή τής τεχνικής „Κολ λέγκνο τράτο“

Col legno, δηλαδή με το ξύλο τού δοξαριού. τίθεται σε μέσω τού ξύλου από το δοξάρι. Είτε με κτύπημα (Κολ λέγκνο μπατούτο) ή με γλίστρημα (Κολ λέγκνο τράτο). Το αποτέλεσμα είναι ό ήχος με σχετικά ακαθόριστο τονικό ύψος.

Αιτιολόγηση „Κολ λέγκνο τράτο“

Λοιπόν, μέσω τού Κολ λέγκνο τράτο δημιουργείται παλμική διέγερση. Είναι παρόμοια όπως εκείνη τού πιτσικάτο. Ή ηχητική ανάπτυξη τού δεν είναι συνδεδεμένη με κάποιο σημαντικό μηχανικό θόρυβο. Ενώ, μέσω τού Κολ λέγκνο εμφανίζεται σημαντικά στον ήχο. Τόσο ώστε να γίνεται το χαρακτηριστικό αυτού τού τονου. Δίχως να υπάρχει δυσχέρεια στην ακριβή αντίληψη τού .

Χρήση «Κολ λέγκνο τράτο»

Ή δυναμική επίδραση τού Κολ λέγκνο τράτο είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη τού πιτσικάτο. Συνεπώς, είναι το Κολ λέγκνο τράτο ιδιαίτερα κατάλληλο για εφέ. Δηλαδή, για την παραγωγή μυστηριώδες ήχου. Και πάνω από όλα σχεδιασμού ρυθμικών εφέ.

Κολ λέγκνο τράτο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Το Κολ λέγκνο τράτο παράγει ήχο με ασαφή τονικό ύψος. Συνεπώς, χρησιμοποιείται εκεί πού απαιτείται ήχος με θολό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, σε ένα κρεσέντο πριν από το morendo. Αλλά και μετά την παρακμή τής δυναμικής.

Βασικά στοιχεία «Κολ λέγκνο τράτο»

Ονομασία:
Ιταλικά: „col legno tratto“
Γερμανικά: „mit dem Holz gestrichen“
Τεχνική:
Γλίστρημα με το ξύλο τού δοξαριού πάνω στις χορδές.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Θολός, ασαφής και ξηρός.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη με „col legno“ πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Κολ λέγκνο τράτο ]

Ή παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα Μέγεθος αρχείου: 194 Kb

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 148 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 1η Συμφωνία - 3ο μέρος
μέτρα 134-137
τού Γκούσταβ Μάλερ.
Σε σχέση με το Κολ λέγκνο τράτο Ιταλ. „col legno tratto“.

Κολ λέγκνο τράτο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού Γκούσταβ Μάλερ

 
Παρτιτούρα, 1η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 136-137, τού Γκούσταβ Μάλερ
 
Παρτιτούρα, 1η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 134-135, τού Γκούσταβ Μάλερ
προς 1.παράδειγμα („Κολ λέγκνο“)