Κολ λέγκνο μπατούτο - Συγκεκριμένες τεχνικές | Φίλιππος Δάγκας

Κολ λέγκνο „ Ιταλ. col legno“  [ 1/2 ]

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα για μεγένθυση.

  • Δοξάρι (Μικρή οθόνη) Δοξάρι (Μεγάλη οθόνη)

Περιγραφή τής τεχνικής «Κολ λέγκνο μπατούτο»

Col legno, δηλαδή με το ξύλο τού δοξαριού. τίθεται σε μέσω τού ξύλου από το δοξάρι. Είτε με κτύπημα (Κολ λέγκνο μπατούτο) ή με γλίστρημα (Κολ λέγκνο τράτο). Το αποτέλεσμα είναι ό ήχος με σχετικά ακαθόριστο τονικό ύψος.

Αιτιολόγηση «Κολ λέγκνο μπατούτο»

Λοιπόν, μέσω τού Κολ λέγκνο μπατούτο δημιουργείται παλμική διέγερση. Είναι παρόμοια όπως εκείνη τού πιτσικάτο. δεν είναι συνδεδεμένη με κάποιο σημαντικό μηχανικό θόρυβο. Ενώ, μέσω τού Κολ λέγκνο εμφανίζεται σημαντικά στον ήχο. Τόσο ώστε να γίνεται το χαρακτηριστικό αυτού τού τονου. Δίχως να υπάρχει δυσχέρεια στην ακριβή αντίληψη τού .

Χρήση «Κολ λέγκνο μπατούτο»

Ή δυναμική επίδραση τού Κολ λέγκνο μπατούτο είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη τού πιτσικάτο. Συνεπώς, είναι το Κολ λέγκνο μπατούτο ιδιαίτερα κατάλληλο για εφέ. Δηλαδή, για την παραγωγή μυστηριώδες ήχου. Και πάνω από όλα σχεδιασμού ρυθμικών εφέ.

Κολ λέγκνο μπατούτο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Παρέχει το Κολ λέγκνο μπατούτο τη δυνατότητα τής κρουστικής χρήσης. Έτσι, καθορίζεται ή λειτουργία κρουστών σε ένα "μελωδικό" όργανο. Όπως στην περίπτωση τού Κολ λέγκνο μπατούτο, ενός βιολιού. Το Κολ λέγκνο μπατούτο κάνει την κυριολεκτική υπογράμμιση τού ρυθμού δυνατόν. Πού είναι πάντα ή «ραχοκοκαλιά» μίας μεταλλικής σύνθεσης.

Βασικά στοιχεία «Κολ λέγκνο μπατούτο»

Ονομασία:
Ιταλικά: „col legno battuto“
Γερμανικά: „mit dem Holz geschlagen“
Τεχνική:
Κτυπήματα με το ξύλο τού δοξαριού.
Χαρακτηριστικός ήχος:
Ξηρός, εύθραυστος, κρουστός με σχετικά ακαθόριστο τονικό ύψος.
Γραφή:
Σημειώνεται ή ένδειξη με „col legno“ πάνω από το μουσικό πεντάγραμμο.

Κατέβασμα πόρων[ Συγκεκριμένες τεχνικές: Κολ λέγκνο μπατούτο ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 148 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 1η Συμφωνία - 3ο μέρος μέτρα 45-49 τού Γκούσταβ Μάλερ.
Σε σχέση με το Κολ λέγκνο Ιταλ. „col legno“.

Κολ λέγκνο μπατούτο

Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού Γκούσταβ Μάλερ

 
Παρτιτούρα, 1η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 48-49, τού Γκούσταβ Μάλερ
 
Παρτιτούρα, 1η Συμφωνία, 3ο μέρος, μέτρα 45-47, τού Γκούσταβ Μάλερ