Γραφή και παραγωγή ήχου - Τρομπόνι - Φίλιππος Δάγκας

Τρομπόνι - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Τρομπόνι - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Η Τρομπόνι - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

ηχεί όπου γράφεται. Ή γραφή του κατα το παρελθόν, γινόταν σε όλα τα μουσικά κλειδιά. Από το σοπράνο έως και το . Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο το κλειδί τού Ντο τής 4ης γραμμής. Γιά το Άλτο τρομπόνι χρησιμοποιείται και το κλειδί τού Ντο τής 3ης γραμμής. Επίσης, σε μερικά νέα έργα γίνεται και ή χρήση τού κλειδιού τού Σολ. Αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στον πραγματικό ήχο.

Πρώτον, όλα . Επίσης, μπορούν να παράγουν τον θεμέλιο φθόγγο και μερικούς φθόγγους κάτω από αυτόν. Αυτοί ονομάζονται πεντάλ φθόγγοι. Γιά το Μπάσο τρομπόνι με κλειστή την βαλβίδα τέταρτης ισχύουν τα ίδια όπως για το Τρομπόνι. Μόνο, ότι ό υψηλότερος φθόγγος τής κλίμακας είναι σι♭1.

Το μήκος τού ολκού στο είναι ίδιος όπως στο Τενόρο τρομπόνι. Ώστε με κλειστή την βαλβίδα τέταρτης να προκύπτει ό θεμέλιος φθόγγος Σι♭ (1η θέση). Με την ανάλογη κίνηση τού ολκού είναι και οι υπόλοιπες 6 θέσεις δυνατόν. Στην 7η θέση προκύπτει τότε ό φθόγγος Μι. Ό ολκός έχει πλήρη ανασυρθεί και το συνολικό μήκος τής σωλήνας είναι 4,12 μέτρα.

Το Μπάσο τενόρο τρομπόνι είναι σε πολλές ορχήστρες το κύριο Τρομπόνι. Μπορεί να περιγραφεί ως ένας συνδυασμός από Τενόρο και Μπάσο τρομπόνι. Διότι, το όργανο με πιεσμένη την βαλβίδα τέταρτης είναι ένα Μπάσο τρομπόνι. Όταν δεν πιέζεται ή βαλβίδα τέταρτης είναι το όργανο ένα Τενόρο τρομπόνι.

Ηχητικό παράδειγμα Τρομπονιού [ Μουσική του Ντμίτρι Σοστακόβιτς ] Μέγεθος αρχείου: 135 Kilobyte
Τεχνική παρουσίαση των θέσεων „Ολκού 1—7“ Τρομπονιού
Θεση Ολκου Θεμελιος φθογγος Μηκος του σωληνα
1η Θέση (κλίμακα τού Σι♭) Σι♭ 2,90 μέτρα
2η Θέση (κλίμακα τού Λα) Λα 3,09 μέτρα
3η Θέση (κλίμακα τού Λα♭) Λα♭ 3,26 μέτρα
4η Θέση (κλίμακα τού Σολ) Σολ 3,48 μέτρα
5η Θέση (κλίμακα τού Σολ♭) Σολ♭ 3,62 μέτρα
6η Θέση (κλίμακα τού Φα) Φα 3,86 μέτρα
7η Θέση (κλίμακα τού Μι) Μι 4,12 μέτρα