Γραφή και παραγωγή ήχου - Βιολοντσέλο - Φίλιππος Δάγκας

Βιολοντσέλο - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Βιολοντσέλο - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Το Βιολοντσέλο - Τονική έκταση ήχου - Μικρή οθόνη

Το Βιολοντσέλο έχει 4 χορδές. Οι χορδές τού Βιολον­τσέ­λου μπορούν να χορδιστουν χαμηλότερα. Αυτό συνήθως ονομάζεται σκορντατούρα (Ιτα­λικά: scordatura). Αλλά ή μέθοδος αυτή δεν συνιστάται εδώ. Για παράδειγμα, ή παρτιτού­ρα τής „Σαλώμη“ του . Εδώ απαιτείται από το Βιολοντσέλο 2 φορές το Κόντρα Σι φυσικό1.

Γιά την αναπαραγωγή τού ήχου ισχύει ο,τι έχει ειπωθεί για τα έγχορδα. Δώστε μόνο ιδιαίτερη στα ακόλουθα χαρακτηριστικά. Οι χορδές τού Βιολοντσέλου έχουν περίπου το διπλό μήκος από εκείνες τού Βιολιού. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Δηλαδή, ή απόσταση μεταξύ ημιτόνιο και τόνο μεγαλώνει. Επομένως οι θέσεις ανοίγουν. Στο Βιολοντσέλο πρέπει λόγω αυτού να εφαρμοστεί άλλη τεχνική δακτύλων.

Όπως στό Βιολί έτσι και στο Βιολοντσέλο χρησιμοποιείται σπάνια ή λεγόμενη μισή θέση. Από την 7 θέση χρησιμοποιείται ή λεγόμενη αντίχειρα θέση. Ό αντίχειρας τοποθετείται στην καθορισμένη θέση επάνω στη χορδή διατηρώντας την ορθή γωνία. Κατόπιν την πιέζει σταθερά επάνω στην ταστιέρα προς τα κάτω. Ό αντίχειρας δρα ως «τεχνητός καβαλάρης». Επιπλέον, ό αντίχειρας χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τής διπλής οκτάβας.

Το φλαζεολέτ εκτελείται στο Βιολοντσέλο κατά τις ίδιες προδιαγραφές όπως και στο Βιολί. Ή εφαρμογή τού τεχνητού φλαζεολέτ συμβαίνει όπως στο βιολί μέσω τής τέταρτης. Αλλά και ή εφαρμογή μέσω τής πέμπτης σε μερκές περιπτώσεις είναι δυνατόν. Πάνω από τον φθόγγο του φλαζεολέτ γράφεται συνήθως έτσι: „o“. Γιά την γραφή τού Βιολοντσέλου γίνεται χρήση 3 κλειδιών. 1.κλειδί τού Φα, 2.κλειδί τού Ντο τέταρτης γραμμής και 3.κλειδί τού Σολ. Όσον αφορά την τεχνική δοξαριού (δυναμική, άρθρωση) ισχύουν αυτά πού δηλωθήκαν για το Βιολί.

Ηχητικό παράδειγμα για το Βιολοντσέλο Μέγεθος αρχείου: 768 Kilobyte
Τονική έκταση των χορδών τού Βιολοντσέλου
Ονομασια χορδης Τονικο υψος χορδης Τονικη εκταση χορδης (απο — μέχρι)
4.Χορδή (Ντο) Ντο Ντο [Μεγάλη οκτάβα] — Φα [Μικρή οκτάβα]
3.Χορδή (Σολ) Σολ Σολ [Μεγάλη οκτάβα] — ντο1
2.Χορδή (ρε) ρε ρε [Μικρή οκτάβα] — σολ1
1.Χορδή (λα) λα λα [Μικρή οκτάβα] — μι3