Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα - Κλαρινέτο - Φίλιππος Δάγκας

Κλαρινέτο - Τονικές περιοχές

Ενεργοποιήστε την εικόνα “Τονικές περιοχές του Κλαρινέτου„ για μεγέθυνση.

Το Κλαρινέτο - Τονικές περιοχές - Μικρή οθόνη

επηρεάζονται από τον κυλιν­δρι­κό σωλήνα του. Αλλά και από την παρα­γωγή τού ήχου μέσω τής μονής γλωττίδας. Το ηχό­χρωμα τού Κλαρινέτου επηρεάζεται ιδιαίτε­ρα από τον ηχητικό σωλήνα. Αφού κυριαρχούν οι αρμονικοί ήχοι με μονή διάταξη. Ενώ, οι αρμονικοί ήχοι με ζυγή διάταξη έχουν λιγότερο ακουστικό βάρος. Το Κλαρινέτο παράγει λόγω αυτού έναν καθαρό και σαφή ήχο. Σε όλες τις τονικές περιοχές. Έτσι, προκύπτουν οι καλύτερες ακουστικές συνθήκες. Αναπτύζεται μία ισορροπημένη ευφωνία για το .

Στα πλαίσια τού "Συμφωνικής World Music"

Το Κλαρινέτο λαμβάνει μέρος στην παραγωγή τού συγκεκριμένου ήχου. Ό οποίος έχει παρόμοιο χαρακτήρα όπως εκείνος της „Συμφωνικής μουσικής“.

Ηχητικό παράδειγμα Κλαρινέτου [ Σύνθεση του Ιγκόρ Στραβίνσκι ]
Μέγεθος-αρχείου: 857 Kilobyte
Το Κλαρινέτο με τις τονικές περιοχές και τα ηχοχρώματα του
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλότερη Φωτεινό και λίγο κοφτερό ντο 4 —ρε 3
Υψηλή Με ιδιαίτερο άκουσμα και πιο ισορροπημένο. ντο 3 — ντο 2
Μεσαία Ελαφρό και αδύναμο. σι φυσικό 1 —ρε 1
Χαμηλή Τραχύ και σκοτεινό. Παρόμοιο τού Φαγκότου. ντο# 1 — μι [Μικρή οκτάβα]

Επίδραση δυναμικής [ Κλαρινέτο ]

Ενεργοποιήστε την εικόνα  „Πίνακας δυναμικής: Κλαρινέτο“ για μεγέθυνση.

Σύντομη περιγραφή της εικόνας: Πίνακας δυναμικής τού Βιολιού.

Παρατηρούμε, ότι στον ακόλουθο πίνακα δυναμικής γίνεται η στάθμη τής έντασης τού ήχου κατανοητή. Ή στάθμη τής έντασης τού ήχου μετράται σε Ντεσιμπέλ (decibel). Είναι ή 1 κάθετη γραμμή από τα αριστερά. Δίπλα αυτής τής γραμμής βλέπετε τις ανάλογες

Απόλυτα ορατά εκφράζουν τη μέγιστη δυναμική. Δεξιά τής στάθμης τής έντασης τού ήχου βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα. Δείχνει την ελάχιστη ένταση πού γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Παράδειγμα σχετικά αυτού: περιέχει ή δυναμική επέκταση ενδιάμεσα τού pianissimo [ pp ] (46 Dezibel [ dB ]) και τού fortissimo [ pp ] (82 Dezibel [ dB ]) = 36 Dezibel [ dB ]. Στις υψηλότερες τονικές περιοχές περιέχει ή δυναμική επέκταση 8 Dezibel [ dB ]. Οι ελάχιστες αξίες μπορούν να διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο από τις μέγιστες.

Έχουν σχέση με τα μορφολογικά στοιχεία των μουσικών οργάνων αυτές οι διαφορές. Οι αναφερόμενες „μέγιστες“ δυναμικές (ppp=40 Dezibel [ dB ], p=60 Dezibel [ dB ] κλπ.) δίνουν τού συνθέτη τη δυνατότητα να προϋπολογίσει τη μέγιστη δυναμική ώστε να καταγράψει τη „σωστή“ πού θα είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Δυναμική επέκταση τού Κλαρινέτου - 20-43 Dezibel [ dB ]
Δυναμικη υψηλή τονικη περιοχη χαμηλη τονικη περιοχη
Fortissimo [ ff ] 88 85
Pianissimo [ pp ] 68 42