Κλαρινέτο - Χαρακτηριστικά ηχοχρώματα | Φίλιππος Δάγκας

Οι τονικές περιοχές τού Κλαρινέτου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Σύντομη περιγραφή εικόνας:
Τονικές περιοχές τού Κλαρινέτου

επηρεάζονται από τον κυλιν­δρι­κό σωλήνα του. Αλλά και από την παρα­γωγή τού ήχου μέσω τής μονής γλωττίδας. Το ηχό­χρωμα τού Κλαρινέτου επηρεάζεται ιδιαίτε­ρα από τον ηχητικό σωλήνα. Αφού παράγει τον ήχο μέσω μίας γλωτ­τίδας, κυριαρχούν οι αρμονικοί ήχοι με μονή διάταξη. Ενώ, οι αρμονικοί ήχοι με ζυγή διάταξη έχουν λιγότερο ακουστικό βάρος. Το Κλαρινέτο παράγει λόγω αυτού έναν καθαρό και σαφή ήχο. Σε όλες τις τονικές περιοχές. Έτσι, προκύπτουν οι καλύτερες ακουστικές συνθήκες. Αναπτύζεται μία ισορροπημένη ευφωνία για το .

Στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal" λαμβάνει το Κλαρινέτο μέρος στην παραγωγή τού συγκεκριμένου ήχου. Ό οποίος έχει παρόμοιο χαρακτήρα όπως εκείνος τού „Heavy Metal“ (χέβι μέταλ).

Ηχητικό παράδειγμα Κλαρινέτου
[Μουσική του Ιγκόρ Στραβίνσκι]
Μέγεθος αρχείου: 857 Kb
 

 

Το Κλαρινέτο με τις τονικές περιοχές και τα ηχοχρώματα του
Τονικη περιοχη Ηχοχρωμα Τονικη εκταση (γραφη)
Υψηλότερη Φωτεινό και λίγο κοφτερό ντο 4ρε 3
Υψηλή Με ιδιαίτερο άκουσμα και πιο ισορροπημένο. ντο 3 ντο 2
Μεσαία Ελαφρό και αδύναμο. σι φυσικό 1 ρε 1
Χαμηλή Τραχύ και σκοτεινό. Παρόμοιο τού Φαγκότου. ντο# 1 μι [Μικρή οκτάβα]

Επίδραση δυναμικής τού Κλαρινέτου

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Σύντομη περιγραφή εικόνας:
Πινακας δυναμικής
τού Κλαρινέτου

Ή απεικόνιση τού πίνακα δυναμικής εκφράζει την στάθμη τής έντασης τού ήχου (βλέπετε την εικόνα αριστερά). Ή στάθμη τής έντασης τού ήχου μετράται σε Ντεσιμπέλ (decibel). Είναι ή 1 κάθετη γραμμή από τα αριστερά. Δίπλα αυτής τής γραμμής βλέπετε τις ανάλογες

Οι οποίες εκφράζουν τη μέγιστη δυναμική. Δεξιά τής στάθμης τής έντασης τού ήχου βλέπετε ένα σχεδιάγραμμα. Δείχνει την ελάχιστη ένταση πού γίνεται αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

Γιἀ παράδειγμα: περιέχει ή δυναμική επέκταση ενδιάμεσα τού pp (46 dB) και τού ff (82 dB) = 36 dB. Στις υψηλότερες τονικές περιοχές περιέχει ή δυναμική επέκταση 8 dB. Οι ελάχιστες αξίες μπορούν να διαφέρουν λιγότερο ή περισσότερο από τις μέγιστες.

Αυτές οι διαφορές έχουν σχέση με τα μορφολογικά στοιχεία των μουσικών οργάνων. Οι αναφερόμενες „μέγιστες“ δυναμικές (ppp=40 dB, p=60 dB κλπ.) δίνουν τού συνθέτη τη δυνατότητα να προϋπολογίσει την μέγιστη δυναμική ώστε να καταγράψει την „σωστή“ πού θα είναι αντιληπτή στο ανθρώπινο αυτί.

 

 

Δυναμική επέκταση τού Κλαρινέτου (20-43 dB)
Δυναμικη υψηλή τονικη περιοχη χαμηλη τονικη περιοχη
ff 88 85
pp 68 42