Δομή και λειτουργία - Κόντρα μπάσο τούμπα - Φίλιππος Δάγκας

Κόντρα μπάσο τούμπα - Δομή και λειτουργία

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Κόντρα μπάσο τούμπα - Δομή και λειτουργία» για μεγέθυνση.

Η Κόντρα μπάσο τούμπα - Δομή και λειτουργία - Μικρή οθόνη

. Ως Κόντρα μπάσο τούμπα σε Ντο. Και με λίγο μεγαλύτερες διαστά­σεις, ως Κόντρα μπάσο τούμπα σε Σι♭.

Στην έτεχνη μουσική χρησιμοποιείται μέχρι και την χαμηλότε­ρη περιοχή. Λόγω αυτού κατασκευάζεται πάντα με 5 βαλβίδες. Όπως το Γαλλικό Κόρνο και το μπορούν και οι Τούμπες να έχουν βαλβίδα τέταρτης. Μέσω αυτής μπορεί η και ή νά συνδυαστούν σε ένα ενιαίο όργανο. Αυτή ή Τούμπα εξασφαλίζει καλό τονισμό στα χαμηλότερα . Το ίδιο ισχύει και για τα υψηλότερα ρέγκιστρα. Για αυτό χρησιμοποιείται ή διπλή Κόντρα μπάσο τούμπα συχνά.

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα μπάσο τούμπας [ Μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ ] Μέγεθος αρχείου: 133 Kilobyte
Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Την παραγωγή ήχου μέσω τής πίεσης των χειλιών τού εκτελεστή.
2. Σημαντικός ο παράγοντας στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος.
2. Ηχητικός σωλήνας Το μήκος τού σωλήνα καθορίζει το ηχόχρωμα και το τονικό ύψος.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Η αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα γίνεται με αυτόν τον μηχανισμό.
4. Καμπάνα 1. Συμβάλλει στον καθορισμό τού ηχοχρώματος.
2. Καμπάνα, η οποία είναι μεγαλύτερη και στενότερη παράγει πιο φωτεινό ήχο.
3. Μικρότερη καμπάνα και μεγάλου πλάτους παράγει και πιο μαλακό ήχο.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Η τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Μέσω της αύξησης τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι.