Κόντρα μπάσο τούμπα - Δομή και λειτουργία | Φίλιππος Δάγκας

Ή δομή τής „Κόντρα μπάσο τούμπας“

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Σύντομη περιγραφή εικόνας:
Κόντρα μπάσο τούμπα
Μικρή οθόνη

. Μόνο, με βαθύτερο ήχο και λόγω αυτού με μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ως „Κόντρα μπάσο τούμπα“ σε Ντο. Και με λίγο μεγαλύτερες διαστά­σεις, ως „Κόντρα μπάσο τούμπα“ σε Σι♭.

Στην έτεχνη μουσική χρησιμοποιείται μέχρι και την χαμηλότε­ρη περιοχή. Λόγω αυτού κατασκευάζεται πάντα με 5 βαλβίδες. Όπως το Γαλλικό Κόρνο και το μπορούν και οι Τούμπες να έχουν βαλβίδα τέταρτης. Μέσω αυτής μπορεί η και ή νά συνδυαστούν σε ένα ενιαίο όργανο. Αυτή ή Τούμπα εξασφαλίζει καλό τονισμό στα χαμηλότερα . Το ίδιο ισχύει και για τα υψηλότερα ρέγκιστρα. Για αυτό χρησιμοποιείται ή διπλή „Κόντρα μπάσο τούμπα“ συχνά.

Ηχητικό παράδειγμα Κόντρα μπάσο τούμπας
[Μουσική του Ρίχαρντ Βάγκνερ]
Μέγεθος αρχείου: 133 Kb
 

 

Βασικά στοιχεία των χάλκινων πνευστών
Τεχνικο στοιχειο Λειτουργια
1. Επιστόμιο 1. Παραγωγή ήχου μέσω τής πἰεσης των χειλιών τοὐ εκτελεστή.
2. Σημαντικός παράγοντας στην διαμόρφωση τού ηχοχρώματος.
2. Ηχητικός σωλήνας Το μήκος τού σωλήνα καθορίζει το τονικό ύψος και το ηχόχρωμα.
3. Έμβολα/Βαλβίδες Μηχανισμός για την αυξομείωση τού μήκους τού ηχητικού σωλήνα.
4. Καμπάνα 1. Συμβάλλει στον καθορισμό τού ηχοχρώματος.
2. Μεγαλύτερη και στενότερη καμπάνα παράγει πιο φωτεινό ήχο.
3. Μικρότερη καμπάνα μεγάλου πλάτους παράγει πιο μαλακό ήχο.
5. Υποδιπλασιασμός τού μήκους 1. Τεχνική για την παραγωγή υψηλότερων φθόγγων.
2. Υπό την αύξηση τής πίεσης των χειλιών στο καλάμι.