Μεγάλο ντεκρεσέντο - Προσαρμογή δυναμικής | Φίλιππος Δάγκας

Mεγάλο ντεκρεσέντο - Προσαρμογή τής δυναμικής

Βασικά στοιχεία τής „δυναμικής“ [ 3/4 ]

Ή διαθέτει τις προϋποθέσεις για την κατάλληλη εκτέλεση. Δηλαδή, την προσαρμογή τής . Ανάλογα των απαιτήσεων ενός έργου (μίας σύνθεσης). έχει την λειτουργία πιθανές αδυναμίες των επιδόσεων να καλύψει. Με στόχο να μην προκύψουν καθόλου. Συνεπώς, ή ενορχήστρωση είναι ό πρώτος σταθμός στην αναπαραγωγή μίας σύνθεσης. Επομένως, ή ενορχήστρωση καθορίζει την επίδραση τής δυναμικής.

Το κρεσέντο στα πλαίσια τού "συμφωνικού Heavy Metal"

Ή απόλυτα ενορχηστρωμένη δυναμική έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι ή βάση τής μουσικής μας μαζί με το ρυθμό. Μόνο, μουσική πού άμεσα στο νευρικό σύστημα δρα, δεν θέλουμε. Γιατί, ή δυναμική μπορεί τις αδιάκριτες δομές τού ήχου να αλλοιώνει. Μπορεί και την τής σύνθεσης να ενίσχυση.

Το „Mεγάλο ντεκρεσέντο“

Το „Mεγάλο ντεκρεσέντο“ επιτυγχάνεται με την προσαρμογή τής δυναμικής. Και την ταυτόχρονη μείωση των οργάνων. Το „Mεγάλο ντεκρεσέντο“ στην μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη σταδιακή μείωση των οργάνων. Θα πρέπει ή σειρά αυτή να ακολουθηθεί: χάλκινα, ξύλινα και .

Παράδειγμα: Το „Mεγάλο ντεκρεσέντο“

Ακολουθεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το „Mεγάλο ντεκρεσέντο“. Και ή συνέχιση του έχει ως παρακμή το „μικρό Tutti“.

Πρώτον, μειώνεται ή ένταση τού ήχου. Γίνεται μέσω τής ένδειξης dim. (diminuendo). Αυτό σημαίνει: σταδιακά όλο και πιο σιγανά. Σταδιακά μειώνεται και ό αριθμός των οργάνων στην ορχήστρα. Τη σειρά κατά την οποία τα όργανα "σωπαίνουν", μπορείτε να δείτε παρακάτω:

 • Ή διάταξη τής μείωσης των οργάνων:
 • 1.Κατηγορία οργάνων:
 • Κρουστά όργανα:
 • 2.Κατηγορία οργάνων:
 • Ξύλινα πνευστά:
  Χάλκινα πνευστά:
 • 3.Κατηγορία οργάνων:
 • Χάλκινα πνευστά:

Ας κοιτάξουμε ένα άλλο σημαντικό σημείο σε αυτή την παρτιτούρα. , , και το 2. με το μέτρο 88 αλλάζουν την τονική περιοχή. Ηχούν τώρα στη χαμηλή τονική περιοχή. Αυτό συμβάλλει επίσης στην εντύπωση τού ντεκρεσέντο.

Επίσης, ή αντικατάσταση τού μοτίβου παίζει ρόλο. Από 32ο (νότες) σε τέταρτες παρε­στιγμένες (με το μέτρο 91). Θα πρέπει ακόμη ένα να αναφερθεί. Και οι λιγότερο χαρα­κτηριστικοί χρωματικοί συνδυασμοί παίζουν ρόλο. Λόγω τον λιγότερο διαφανή ήχο τους. Συνεισφέρουν και αυτοί την εντύπωση τού ντεκρεσέντο.

 • Τεχνικές για την υλοποίηση τού ντεκρεσέντο:
 • 1.Μείωση τής δυναμικής.
 • 2.Μείωση των οργάνων.
 • 3.Αλλαγή σε λιγότερο φωτεινές τονικές περιοχές των οργάνων.
 • 4.Λιγότερο δραστήριους (ενεργούς) ρυθμούς.
 • 5.Αποφυγή χαρακτηριστικών συνδυασμών ηχοχρωμάτων.
 • 6.Χρήση τής κατάλληλης τεχνικής (π.χ. λεγκάτο).

Κατέβασμα πόρων[ Προσαρμογή της δυναμικής „Μεγάλο ντεκρεσέντο“ ]

Η Παρτιτούρα ως ηχητικό παράδειγμα

Κατέβασμα τής παρτιτούρας ως PDF

Μέγεθος αρχείου 131 kB

Σημείωση Οδηγήστε το ποντίκι πάνω στο φυλλάδιο για να ανοίξετε την επόμενη σελίδα με την παρτιτούρα! Θα βρείτε απόσπασμα τής παρτιτούρας 5η Συμφωνία - 2ο μέρος
μέτρα 84-97
τού Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
Σε σχέση με το „Μεγάλο ντεκρεσέντο“.

Μεγάλο ντεκρεσέντο


Παράδειγμα 1/1

Σύνθεση τού
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

 
Παρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 91-97, τού Μπετόβεν
 
Παρτιτούρα, 5η Συμφωνία, 2ο μέρος, μέτρα 84-90, τού Μπετόβεν