Τριστάνος και Ιζόλδη | Ρίχαρντ Βάγκνερ | Ανάλυση παρτιτούρας

Ρίχαρντ Βάγκνερ » Τριστάνος και Ιζόλδη - Πρελούδιο - Μέτρα 1-33 » Ανάλυση Παρτιτούρας

Πρακτική σημείωση για τη μελέτη της παρτιτούρας

Μελετήστε πρώτα την παρτιτούρα „μουγκή“ δηλαδή χωρίς να ακούτε ταυτόχρονα τη μουσική, για να αναπτύξετε τη φαντασία σας. Κατόπιν ξεκινάτε το αρχείο με το ηχητικό παράδειγμα σχετικά της παρτιτούρας "Τριστάνος και Ιζόλδη - Πρελούδιο - Μέτρα 1-33" του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη μουσική στην παρτιτούρα. Δοκιμάστε, στο σωστό μέρος τής παρτιτούρας να εναλλάξετε τη "καρτέλα". Για παράδειγμα: από την καρτέλα "Μέτρα 1-4" αλλαγή στην καρτέλα "Μέτρα 5-8" κ.λ.π.
P.S.: Μάλιστα, είναι δυνατόν να χρησημοιήσετε το πληκτρολόγιο σας για εναλλαγή τής καρτέλας. Επιπλέον, Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από τις περιοχές (πλαίσια), για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών.

Κατέβασμα πόρων σχετικά της παρτιτούρας [ Τριστάνος και Ιζόλδη - Πρελούδιο - Μέτρα 1-33 ]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό παράδειγμα
„Τριστάνος και Ιζόλδη - Πρελούδιο“ 
Μέγεθος αρχείου: 3.3 Megabyte
Η παρτιτούρα ως PDF
„Τριστάνος και Ιζόλδη - Πρελούδιο“ 

Μέγεθος–αρχείου: 500 Kilobyte
Μέτρα 1-6 - Τριστάνος και Ιζόλδη - Πρελούδιο τού Ρίχαρντ Βάγκνερ Μέτρα 1-6 - Απαλή αλλαγή τού ηχοχρώματος Απαλή αλλαγή τού ηχοχρώματος
Σημείο ανάλυσης 01 (Μέτρα 2-3 + Μέτρα 6)