1η Συμφωνία, 2ο μέρος, Ρόμπερτ Σούμαν | Ανάλυση Παρτιτούρας

Ρόμπερτ Σούμαν » 1η Συμφωνία - 2ο μέρος » Ανάλυση Παρτιτούρας

Πρακτική σημείωση για τη μελέτη της παρτιτούρας [ 1η Συμφωνία - 2ο μέρος ]

Μελετήστε πρώτα την παρτιτούρα „μουγκή“ δηλαδή χωρίς να ακούτε ταυτόχρονα τη μουσική, για να αναπτύξετε τη φαντασία σας. Κατόπιν ξεκινάτε το αρχείο με το ηχητικό παράδειγμα σχετικά της παρτιτούρας "1η Συμφωνία - 2ο μέρος" του Ρόμπερτ Σούμαν. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη μουσική στην παρτιτούρα. Δοκιμάστε, στο σωστό μέρος τής παρτιτούρας να εναλλάξετε τη "καρτέλα". Για παράδειγμα: από την καρτέλα "Μέτρα 1-4" αλλαγή στην καρτέλα "Μέτρα 5-8" κ.λ.π.
P.S.: Το πληκτρολόγιο σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εναλλαγή τής καρτέλας. Επιπλέον, Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από τις περιοχές (πλαίσια), για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών.

Κατέβασμα πόρων σχετικά της παρτιτούρας [ 1η Συμφωνία - 2ο μέρος ]

Σύνθεση του Ρόμπερτ Σούμαν

Ηχητικό παράδειγμα
„1η Συμφωνία - 2ο μέρος“ 
Μέγεθος αρχείου: 449 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF
„1η Συμφωνία - 2ο μέρος“ 

Μέγεθος–αρχείου: 105 Kilobyte