Βιολί 1/3 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Βιολί στην Κλασική ορχήστρα 1/3 - Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Γενικές πληροφορίες για τους συνδυασμούς ταυτοφωνίας

Ή Το Βιολί κυριαρχεί ηχητικά. Και το συνολικό αποτέλεσμα είναι μόνο ή εντατικοποίηση τού ήχου.

Ή μέ Κυριαρχεί . Ακόμα και αν ολόκληρο το τμήμα των Βιολιών χρησι­μοποιηθεί.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Βιολί στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Και βέβαια μπορεί αλλά και πρέπει να επιτευχθεί ή μεγαλύτερη ηχηρότητα και ηχητική δύναμη. Ή κάνει αυτό δυνατόν. Ιδίως όταν το Βιολί και ή Βιόλα χρησιμοποιούν την σολ-χορδή. Καθώς και τα Βιολοντσέλα οδηγούνται στην μεσαία τονική περιοχή. Σε αυτή είναι ό ήχος τους πλήρης και ιδιαίτερα δυνατός.