Τούμπα - Γραφή και παραγωγή ήχου | Φίλιππος Δάγκας

Γραφή και παραγωγή ήχου τής Τούμπας

Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από την εικόνα και κάντε κλικ για μεγέθυνση

Γιἀ την παραγωγή τού ήχου ισχύουν τα ίδια όπως και για τα υπόλοιπα πνευστά μέ επιστό­μιο. Σε σχέση τής τεχνικής βαλβίδων, υποδια­πλασιασμού τού μηκους τού σωλήνα κ.λ.π.

Ή Τούμπα όμως έχει ειδική θέση, σε σύγκρι­ση με τα άλλα πνευστά τής ορχήστρας. Λόγω τού ισχυρού κωνικού σωλήνα της. Γι' αυτό, δεν μπορεί να παράγει φθόγγους πέρα από τον 8ο φυσικό τής κλίμακας. Είναι σπουδαίο σε σχέση με την τεχνική και τον χαρα­κτήρα της. Δηλαδή, τον υποδιαπλασιασμό τού μηκους τού σωλήνα και τον χαρακτήρα τού ήχου της.

Ή Τούμπα κατασκευάζεται σε 2 κλειδιά, σε Φα και σε Μι♭. Γιἀ τη μουσική μας είναι ή σημαντική. Ή βασική κλίμακα τής Τούμπας σε Φα βασίζεται στην φυσική κλίμακα τού Φα1 και είναι ή εξής: Φα1λα1. Σημειώστε, ότι ή Τούμπα ηχεί όπου γράφεται και χρησιμο­ποιείται το κλειδί τού Φα.

Ή βασική κλίμακα μπορεί υπό την χρήση των 4ων βαλβίδων να μειωθεί. Προς το βάθος και μάλιστα έως το Σολ♭2. Γιἀ τους φθόγγους τής Σολ♭2 κλίμακας χρησιμοποιείται βαλβίδα αντιστάθμισης. Υπό την χρήση τής βαλβίδας αντιστάθμισης σε Φα# δημιουργούνται οι φθόγγοι αυτοί. Ενώ ή εφαρμογή των υψηλών φθόγγων (σολ1 και λα1) δεν παράγονται από την Τούμπα. Συνήθως παράγονται οι φθόγγοι αυτοί από το . Άλλωστε, ή περιοχή άριστης αποδόσεως για την Τούμπα είναι ή μεσαία.

Είναι γενικά ή υπόθεση τού εκτελεστή ποια Τούμπα θα χρησιμοποιήσει. Εάν πρέπει να παράγει πολλούς χαμηλούς φθόγγους, χρησιμοποιεί την Κόντρα μπάσο τούμπα. Αλλιώς χρησιμοποιεί την Τούμπα σε Φα. Σημειώστε, ότι συχνά χρησιμοποιείται ή Τούμπα σε Φα/Ντο. Γιἀ την υψηλή και την .

 

 

Ηχητικό παράδειγμα Τούμπας
[Μουσική του Ντμίτρι Σοστακόβιτς]
Μέγεθος αρχείου: 173 Kb
Τεχνικές και εφέ (Τούμπα)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Διάφορες αποστάσεις μουσικών διαστημάτων στο λεγκάτο Χ -
Διάφορες αποστάσεις μουσικών διαστημάτων στο στακάτο Χ -
Τρίλιες Μόνο υπό χειρισμού βαλβίδων -