Γραφή και παραγωγή ήχου - Τούμπα - Φίλιππος Δάγκας

Τούμπα - Γραφή και παραγωγή ήχου

Ενεργοποιήστε την εικόνα «Τούμπα - Γραφή και παραγωγή ήχου» για μεγέθυνση.

Η Τούμπα - Γραφή και παραγωγή ήχου - Μικρή οθόνη

Γιά την παραγωγή τού ήχου ισχύουν τα ίδια όπως και για τα υπόλοιπα πνευστά μέ επιστό­μιο. Σε σχέση τής τεχνικής βαλβίδων, υποδια­πλασιασμού τού μηκους τού σωλήνα κ.λ.π.

Ή Τούμπα όμως έχει ειδική θέση, σε σύγκρι­ση με τα άλλα πνευστά τής ορχήστρας. Λόγω τού ισχυρού κωνικού σωλήνα της. Γι' αυτό, δεν μπορεί να παράγει φθόγγους πέρα από τον 8ο φυσικό τής κλίμακας. Είναι σπουδαίο σε σχέση με την τεχνική και τον χαρα­κτήρα της. Δηλαδή, τον υποδιαπλασιασμό τού μηκους τού σωλήνα και τον χαρακτήρα τού ήχου της.

Ή Τούμπα κατασκευάζεται σε 2 κλειδιά, σε Φα και σε Μι♭. Ή βασική κλίμακα τής Τούμπας σε Φα βασίζεται στην φυσική κλίμακα τού Φα1 και είναι ή εξής: Φα1— λα1. Σημειώστε, ότι ή Τούμπα ηχεί όπου γράφεται και χρησιμο­ποιείται το κλειδί τού Φα.

Ή βασική κλίμακα μπορεί υπό την χρήση των 4ων βαλβίδων να μειωθεί. Προς το βάθος και μάλιστα έως το Σολ♭2. Γιά τους φθόγγους τής Σολ♭2 κλίμακας χρησιμοποιείται βαλβίδα αντιστάθμισης. Υπό την χρήση τής βαλβίδας αντιστάθμισης σε Φα# δημιουργούνται οι φθόγγοι αυτοί. Ενώ ή εφαρμογή των υψηλών φθόγγων (σολ1 και λα1) δεν παράγονται από την Τούμπα. . Άλλωστε, ή περιοχή άριστης αποδόσεως για την Τούμπα είναι ή μεσαία.

Είναι γενικά ή υπόθεση τού εκτελεστή ποια Τούμπα θα χρησιμοποιήσει. Εάν πρέπει να παράγει πολλούς χαμηλούς φθόγγους, χρησιμοποιεί την Κόντρα μπάσο τούμπα. Αλλιώς χρησιμοποιεί την Τούμπα σε Φα. Σημειώστε, ότι συχνά χρησιμοποιείται ή Τούμπα σε Φα/Ντο. Γιά την υψηλή και την .

Ηχητικό παράδειγμα Τούμπας [ Ντμίτρι Σοστακόβιτς ]
Μέγεθος-αρχείου: 173 Kilobyte
Τεχνικές και εφέ (Τούμπα)
Ονομασια (Τεχνικης/εφε) Καταληλλη μη Καταληλλη
Διάφορες αποστάσεις μουσικών διαστημάτων στο λεγκάτο Χ -
Διάφορες αποστάσεις μουσικών διαστημάτων στο στακάτο Χ -
Τρίλιες Μόνο υπό χειρισμού βαλβίδων -