Τούτι πιτσικάτο - Ορχηστρικά εφέ | Φίλιππος Δάγκας

Τούτι πιτσικάτο - Ορχηστρικά εφέ

Βασικά στοιχεία τού Τούτι πιτσικάτο

Παράγεται από την Αλλά δίχως την ενίσχυση των πνευστών δεν παράγεται καλό αποτέλεσμα. Ιδίως στην ψηλότερη τονική περιοχή ηχεί το Τούτι πιτσικάτο αρκετά κοφτερό.

Το Τούτι πιτσικάτο στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Οι δυνατότητες τού Τούτι πιτσικάτο είναι πολυάριθμες. Για παράδειγμα, μία κιθάρα παίζει „palm mute“. Ό ήχος πού παράγεται είναι στεγνός και πάνω από όλα ακούγεται στακάτο. Λοιπόν, το Τούτι πιτσικάτο μπορεί να δημιουργήσει έναν παρόμοιο ήχο.

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να δοθεί τής ενορχήστρωσης ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά στην προσαρμογή τής . Και μάλιστα όλων των συμμετεχόντων οργάνων. θα πρέπει να είναι αρκετά δυνατή. Επίσης, οι ομάδες των οργάνων δεν κάνει να υποδιαιρούνται. Ή σχέση μεταξύ τους πρέπει να έχει ηχητική εξισορρόπηση ως αποτέλεσμα. Δηλαδή, το Τούτι πιτσικάτο λαμβάνει λόγω αυτού ειδικό βάρος.

Παράδειγμα: Το Τούτι πιτσικάτο και η χρήση του στην ορχήστρα

Το λεγόμενο Τούτι πιτσικάτο βλέπουμε στο ακόλουθο παράδειγμα. Σε αυτό τα έγχορ­δα όργανα τής ορχήστρας οδηγούνται θεματικά. Δώστε ιδιαίτερη σημασία, στην εναλλαγή τής δυναμικής. Πρώτα παίζεται το θέμα στο p [Ιταλικά: piano = σιγανά] και αμέσως μετά ακολουθεί ή εκδοχή στο mf [Ιταλικά: mezzo forte = μέτρια δυνατά]. Και στις 2 περιπτώσεις εφαρμόζουν τα έγχορδα το Τούτι πιτσικάτο. Μάλιστα, δίχως έντονη ή απότομη αυξομείωση τής δυναμικής.

Κατέβασμα πόρων [ Ορχηστρικά εφέ „Τούτι πιτσικάτο“ ]

Σύνθεση του Πιότρ Τσαϊκόφσκι

Ηχητικό παράδειγμα „4.Συμφωνία  3.Μέρος“ 
Μέγεθος αρχείου: 113 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „4.Συμφωνία  3.Μέρος“ 
Μέγεθος–αρχείου: 75 Kilobyte

Πληροφορίες για την παρτιτούρα σε σχέση με το Τούτι πιτσικάτο

Ακολουθεί 1 εικόνα με απόσπασμα της παρτιτούρας „4.Συμφωνία 3.Μέρος“. Σύνθεση του Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Παραδείγμα για το Τούτι πιτσικάτο. Η εικόνα μπορεί να ενεργοποιηθεί για μεγέθυνση μέσω του ποντικιού η του πληκτρολογίου.