Η Βαλκυρία | Ρίχαρντ Βάγκνερ | Ανάλυση παρτιτούρας

Ρίχαρντ Βάγκνερ » Η Βαλκυρία - Πρελούδιο - Μέτρα 1-28 » Ανάλυση Παρτιτούρας

Πρακτική σημείωση για τη μελέτη της παρτιτούρας

Μελετήστε πρώτα την παρτιτούρα „μουγκή“ δηλαδή χωρίς να ακούτε ταυτόχρονα τη μουσική, για να αναπτύξετε τη φαντασία σας. Κατόπιν ξεκινάτε το αρχείο με το ηχητικό παράδειγμα σχετικά της παρτιτούρας "Η Βαλκυρία - Πρελούδιο - Μέτρα 1-28" του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη μουσική στην παρτιτούρα. Δοκιμάστε, στο σωστό μέρος τής παρτιτούρας να εναλλάξετε τη "καρτέλα". Για παράδειγμα: από την καρτέλα "Μέτρα 1-4" αλλαγή στην καρτέλα "Μέτρα 5-8" κ.λ.π.
P.S.: Μπορείτε να χρησημοιήσετε το πληκτρολόγιο σας για εναλλαγή τής καρτέλας. Επιπλέον, Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από τις περιοχές (πλαίσια), για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών.

Κατέβασμα πόρων σχετικά της παρτιτούρας [ Η Βαλκυρία - Πρελούδιο - Μέτρα 1-28 ]

Σύνθεση του Ρίχαρντ Βάγκνερ

Ηχητικό παράδειγμα
„Η Βαλκυρία - Πρελούδιο“ 
Μέγεθος αρχείου: 689byte
Η παρτιτούρα ως PDF
„Η Βαλκυρία - Πρελούδιο“ 

Μέγεθος–αρχείου: 370 Kilobyte