Σύμβολα ελευθερίας - Εικονογραφικά σύμβολα | Φίλιππος Δάγκας

Σύμβολα ελευθερίας - Εικονογραφικά σύμβολα

„Εικονογραφικά σύμβολα“ [ 4/4 ]

Εν ολίγοις σε σχέση με τα ηχητικά σύμβολα μία αναφορά τού Arnold Schering:

Ό όρος „ηχητικά σύμβολα“ εννοεί όλα τα στοιχεία των ηχητικών φαινομένων. Όπως, ηχόχωρος, ακουστική, ρυθμική, αγωγή, δυναμική και αρμονική. Αυτά υποβάλλονται σε μία αποφασιστική προβολή ή έμφαση. Τόσο ώστε ό ακροατής αναγκάζεται πίσω από την πραγματική τους έννοια, μία υψηλότερη στοιχειώδη αίσθηση να αναζητεί.

Προς μέρος 3ο „Εικονογραφικά σύμβολα“

Βασικά στοιχεία σε σχέση με τα Εικονογραφικά σύμβολα ως „Σύμβολα ελευθερίας“

Στα σύμβολα απεικονίζεται μία αφηρημένη κατάσταση. Ή ακόμα και μία αφηρημένη ιδιότητα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι όπως αυτή τού ηχητικού συμβολισμού. Είναι Ας εξετάσουμε τώρα τα όργανα σχετικά τής σημασιολογίας. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τη δυνατότητα τής ηχητικής αναπαράστασης.

Σύμβολα ελευθερίας και η καμπάνα

Αρχίζουμε με τον "μυστηριώδη" ήχο τής καμπάνας. Μπορεί να έχει ένα βαθύτερο νόημα. Ή καμπάνα κάνει στο Χριστιανισμό τη στιγμή τής προσευχής ακουστή. Το καμπαναριό τής εκκλησίας τρομάζει τους δαίμονες. Λοιπόν, ή χρήση της μπορεί να λειτουργήσει ως εκκλησιαστικό σύμβολο. Αλλά και ως σύμβολα τής νύκτας. Ωστόσο, ή καμπάνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κρυπτογράφημα. Για τη και για την

Συμπέρασμα σε σχέση με τα „σύμβολα ελευθερίας“

Ή σημασιολογική συγγένεια τής καμπάνας είναι ξεκάθαρη. Είναι ηχητικά σύμβολα τής ελευθερίας με λίγες αποχρώσεις. Και αυτό δίχως καμία αμφιβολία.