Συνειδητό όνειρο | Φίλιππος Δάγκας | Ανάλυση Παρτιτούρας

Φίλιππος Δάγκας » Συνειδητό όνειρο » Ανάλυση Παρτιτούρας

Πρακτική σημείωση για τη μελέτη της παρτιτούρας [ Συνειδητό όνειρο - Εισαγωγή ]

Εξετάστε προσεκτικά την παρτιτούρα „μουγκή“ δηλαδή χωρίς να ακούτε ταυτόχρονα τη μουσική, για να αναπτύξετε τη φαντασία σας. Κατόπιν ξεκινάτε το αρχείο με το ηχητικό παράδειγμα σχετικά της παρτιτούρας "Συνειδητό όνειρο" του Φίλιππου Δάγκα. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη μουσική στην παρτιτούρα. Δοκιμάστε, στο σωστό μέρος τής παρτιτούρας να εναλλάξετε τη "καρτέλα". Για παράδειγμα: από την καρτέλα "Μέτρα 1-4" αλλαγή στην καρτέλα "Μέτρα 5-8" κ.λ.π.
P.S.: Είναι εφικτή η χρήση του πληκτρολογίου σας για την εναλλαγή τής καρτέλας. Επιπλέον, Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από τις περιοχές (πλαίσια), για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών.

Κατέβασμα πόρων σχετικά της παρτιτούρας [ Συνειδητό όνειρο ]

Σύνθεση του Φίλιππου Δάγκα

Ηχητικό παράδειγμα „Συνειδητό όνειρο“ 
Μέγεθος αρχείου: 1.25 Megabyte
Η παρτιτούρα ως PDF „Συνειδητό όνειρο“ 
Μέγεθος–αρχείου: 292 Kilobyte