Ελευθεριά ή θάνατος | Φίλιππος Δάγκας | Ανάλυση Παρτιτούρας

Φίλιππος Δάγκας » Ελευθεριά ή θάνατος » Ανάλυση Παρτιτούρας

Πρακτική σημείωση για τη μελέτη της παρτιτούρας [ Ελευθεριά ή θάνατος - Εισαγωγή ]

Εξετάστε πρώτα την παρτιτούρα „μουγκή“ δηλαδή χωρίς να ακούτε ταυτόχρονα τη μουσική, για να αναπτύξετε τη φαντασία σας. Κατόπιν ξεκινάτε το αρχείο με το ηχητικό παράδειγμα σχετικά της παρτιτούρας "Ελευθεριά η θάνατος" του Φίλιππου Δάγκα. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη μουσική στην παρτιτούρα. Δοκιμάστε, στο σωστό μέρος τής παρτιτούρας να εναλλάξετε τη "καρτέλα". Για παράδειγμα: από την καρτέλα "Μέτρα 1-4" αλλαγή στην καρτέλα "Μέτρα 5-8" κ.λ.π.
P.S.: Για την εναλλαγή τής καρτέλας χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σας. Επιπλέον, Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από τις περιοχές (πλαίσια), για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών.

Κατέβασμα πόρων σχετικά της παρτιτούρας [ Ελευθεριά ή θάνατος ]

Σύνθεση του Φίλιππου Δάγκα

Ηχητικό παράδειγμα „Ελευθεριά ή θάνατος“ 
Μέγεθος αρχείου: 792 Kilobyte
Η παρτιτούρα ως PDF „Ελευθεριά ή θάνατος“ 
Μέγεθος–αρχείου: 941 Kilobyte