Τσέλο 2/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Τσέλο στην Κλασική ορχήστρα 2/4 - Συνδυασμοί ταυτοφωνίας

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς ταυτοφωνίας με το Τσέλο

Ή τονική επέκταση τής κλίμακας στο Βιολοντσέλο είναι μεγάλη . Ή θέση της στην ορχήστρα βρίσκεται στην μεσαία τονική περιοχή. Αποτελεσματικά συνδέεται το Τσέλο με όλα τα έγχορδα όργανα. Και οι το κάνουν ιδιαίτερα ακουστό. Δηλαδή, την συνήχηση των φωνών στο ίδιο τονικό ύψος. Το Τσέλο και οι δυνατότητες τού συνδυασμού ταυτοφωνίας με το Βιολί έχουν περιγραφεί. Το ίδιο ισχύει, σε σχέση τής ταυτοφωνίας με το Τσέλο και για τις Βιόλες.

Στο Τσέλο χρησιμοποιείται ή χορδή-Λα για την . Ο συνδυασμός αυτός εντείνεται από τον ήχο τού Βιολοντσέλου. Εκτός αν χρησιμοποιείται ή χορδή-Ρε. Ό ήχος από το Τσέλο κυριαρχεί πάνω από τον ήχο τού Βιολιού. Εάν το δοξάρι σύρεται με δύναμη πάνω στις χορδές.

είναι σκληρός και σκοτεινός. Και μοιάζει τής χορδής-Ρε από το Βιολοντσέλο. Επίσης, οι 2 μεσαίες χορδές τής Βιόλας είναι ηχητικά αδύναμες. Ή περιοχή τους μπορεί να καλύπτεται από το Τσέλο. Συγκεκριμένα, από την αρχική περιοχή τής χορδής-Λα.

Συνδυασμοί ταυτοφωνίας με το Tσέλο στα πλαίσια της Συμφωνικής World Music

Είναι δυνατόν να επιτευχθεί ή μεγαλύτερη ηχηρότητα και ηχητική δύναμη. Ή κάνει αυτό δυνατόν. Ιδίως όταν το Βιολί και ή Βιόλα χρησιμοποιούν την σολ-χορδή. Καθώς και το Βιολοντσέλο οδηγείται στην μεσαία τονική περιοχή. Σε αυτή είναι ό ήχος του πλήρης και ιδιαίτερα δυνατός.