9η Συμφωνία | Μέρος 4ο | Γκούσταβ Μάλερ | Ανάλυση παρτιτούρα

Γκούσταβ Μάλερ » 9η Συμφωνία - Μέρος 4ο - Μέτρα 1-11 » Ανάλυση Παρτιτούρας

Πρακτική σημείωση για τη μελέτη της παρτιτούρας

Μελετήστε πρώτα την παρτιτούρα „μουγκή“ δηλαδή χωρίς να ακούτε ταυτόχρονα τη μουσική, για να αναπτύξετε τη φαντασία σας. Κατόπιν ξεκινάτε το αρχείο με το ηχητικό παράδειγμα σχετικά της παρτιτούρας "9η Συμφωνία - Μέρος 4ο - Μέτρα 1-11" του Γκούσταβ Μάλερ. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τη μουσική στην παρτιτούρα. Δοκιμάστε, στο σωστό μέρος τής παρτιτούρας να εναλλάξετε τη "καρτέλα". Για παράδειγμα: από την καρτέλα "Μέτρα 1-4" αλλαγή στην καρτέλα "Μέτρα 5-8" κ.λ.π.
P.S.: Για εναλλαγή τής καρτέλας χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο σας. Επιπλέον, Οδηγήστε το ποντίκι πάνω από τις περιοχές (πλαίσια), για την εμφάνιση πρόσθετων πληροφοριών.

Κατέβασμα πόρων σχετικά της παρτιτούρας [ 9η Συμφωνία - Μέρος 4ο - Μέτρα 1-11 ]

Σύνθεση του Γκούσταβ Μάλερ

Ηχητικό παράδειγμα
„9η Συμφωνία - Μέρος 4ο - Μέτρα 1-11“ 
Μέγεθος αρχείου: 1.30 Megabyte
Η παρτιτούρα ως PDF
„9η Συμφωνία - Μέρος 4ο - Μέτρα 1-11“ 

Μέγεθος–αρχείου: 203 Kilobyte