Βιόλα 1/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Η Βιόλα στην Κλασική ορχήστρα 1/4 - Συνδυασμοί ήχου

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς ήχου με τη Βιόλα

Λόγω αυτού, εφαρμόζονται σε όλα τα έγχορδα οι ίδιοι κανόνες. Σχετικά των ηχητικών συνδυασμών με άλλα όργανα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν το τονικό ύψος. Αφενός από το έγχορδο και αφετέρου από το όργανο με το οποίο σκοπεύετε να συνδυαστεί.

Ή Βιόλα και οι συνδυασμοί με τα „Ξύλινα πνευστά“

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο ήχος των Έγχορδων οργάνων „γεμίζει“ και ακούγεται πιο ισχυρός. Ενώ, αυτός των ξύλινων πνευστών ακούγεται μαλακότερος. Για τον συνδυασμό στην οκτάβα και τον συνδυασμό συγχορδίας ισχύει: ότι ο ήχος των ξύλινων πνευστών εναντίον των έγχορδων ακούγεται ιδιαίτερα δυνατά. Δηλαδή, ό ήχος από τα Έγχορδα είναι ασθενής. Προϋπόθεση είναι ή τονική περιοχή, οι φωνητικές οδηγίες και ή .

Ή Βιόλα και οι συνδυασμοί με τα „Χάλκινα πνευστά“

Για την ηχητική επίδραση με τα χάλκινα πνευστά ισχύει: είναι λιγότερο καλή κυρίως σε συνδυασμό ταυτοφωνίας και συγχορδιών με τις και τα Λοιπόν, το Κόρνο συνδυάζεται ιδιαίτερα καλά με το Καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν: τα Έγχορδα και τα χάλκινα πνευστά ηχούν στο ίδιο με τα ξύλινα.

Άλλοι συνδυασμοί ήχου με την Βιόλα

Πολύ καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με μεμβρανόφωνα ή χορδόφωνα. Για παράδειγμα, το Μικρό ταμπούρο, το Μεγάλο ταμπούρο, και την Άρπα.

Συνδυασμοί ήχου με τη Βιόλα στα πλαίσια της „Συμφωνικής World Music“

Tην βάση στη δημιουργία τού ήχου μιας σύνθεσης στα πλαίσια της Συμφωνικής World Music μπορούν να αποτελούν oι ηχητικοί συνδυασμοί με τα έγχορδα. Ιδίως, οι Βιόλες, και τα Βιολοντσέλα. Σε συνδυασμό με τα ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα και τα μεμβρανόφωνα όργανα.