Τσέλο 1/4 - Έγχορδα στην κλασική ορχήστρα | Φίλιππος Δάγκας

Το Τσέλο στην Κλασική ορχήστρα 1/4 - Συνδυασμοί ήχου

Γενικές πληροφορίες για συνδυασμούς ήχου με το Τσέλο

Υπάρχουν κανόνες σε σχέση με τους συνδυασμούς ήχου των έγχορδων. Περιγράφουν τον συνδυασμό με άλλα όργανα τής ορχήστρας. Αυτοί έχουν επισημανθεί. Μάλιστα, εφαρμόζονται και στο Τσέλο. Μόνο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μεγαλύτερη δύναμη τού ήχου του. Αλλά, και γενικά στον βαθύτερο ήχο του.

Το Τσέλο και οι συνδυασμοί με τα ξύλινα πνευστά

Για τον συνδυασμό ταυτοφωνίας ισχύει: ό ήχος από τα Έγχορδα „γεμίζει“ και ακούγεται πιο ισχυρός. Ενώ, αυτός των ξύλινων πνευστών ακούγεται μαλακότερος. Για τον συνδυασμό στην οκτάβα και τον συνδυασμό συγχορδίας ισχύει: ότι ο ήχος των ξύλινων πνευστών εναντίον των έγχορδων ακούγεται ιδιαίτερα δυνατά. Δηλαδή, ό ήχος από τα Έγχορδα είναι ασθενής. Προϋπόθεση είναι ή τονική περιοχή, οι φωνητικές οδηγίες και ή .

Το Τσέλο και οι συνδυασμοί με τα χάλκινα πνευστά

Για την ηχητική επίδραση με τα χάλκινα πνευστά ισχύει: είναι λιγότερο καλή κυρίως σε συνδυασμό ταυτοφωνίας και συγχορδιών με τις και τα . Ενώ το Κόρνο συνδυάζεται ιδιαίτερα καλά με το Tσέλο. Καλά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν όταν: τα έγχορδα και τα χάλκινα πνευστά ηχούν στο ίδιο με τα ξύλινα.

Άλλοι συνδυασμοί ήχου με το Τσέλο

Ιδιαίτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με μεμβρανόφωνα ή χορδόφωνα. το Μικρό ταμπούρο, το Μεγάλο ταμπούρο, και την Άρπα.

Το Tσέλο στα πλαίσια της "Συμφωνικής World Music"

Ηχητικοί συνδυασμοί με τα Έγχορδα μπορούν να αποτελούν την βάση στη δημιουργία τού ήχου μιας σύνθεσης. Ιδίως, ή Βιόλα και συνδυασμό με τα ξύλινα πνευστά, τα χάλκινα και τα μεμβρανόφωνα όργανα. Αυτά μπορούν να αποτελούν τη βάση τής ορχήστρας τού Συμφωνικής World Music.