Περιεχόμενο

Εισαγωγή τού ενορχηστρωτικού παραδείγματος

„Ελευθεριά ή θάνατος“ 1ο μέρος - Φίλιππος Δάγκας

1ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Ανάπτυξη ενορχηστρωτικής έννοιας

Ας δούμε τα μέτρα 28 + 30 αυτού τού παραδείγματος. Ακούμε το ρυθμι­κό μοτίβο σε συνδυασμό στην οκτάβα. Μεταξύ τού Μπάσο κλαρινέτου και τού Βιολοντσέλου. Ή ενορχήστρωση επαναλαμβά­νεται εκτός από κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Ήδη σε αυτά τα 3 μέτρα γίνεται ή ανάπ­τυξη ενορχηστρωτικής έννοιας …

2ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Ανάδειξη ρυθμικών μοτίβων

Αυτό το απόσπασμα αποτελείται από ένα μόνο ρυθμικό μοτίβο (μέτρο 28). Ακολουθεί μία παραλλαγή (μέτρο 29) και οι επαναλήψεις. Θα κα­θιερωθεί το θέμα ως εξής …

3ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Διαφορετική άρθρωση μεταξύ των φθόγγων ίδιας γραμμής

Ας δούμε ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό τού μέτρου 38. Είναι οι διαφορετικές ενδείξεις τής άρθρωσης. Συγκεκριμένα, για τα Κοντρα­μπάσα, τα ξύλινα και χάλκινα πνευστά. Ό ήχος πού πα­ράγεται μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σύντομος και τονισμένος. Λόγω τού στακάτο των πνευστών και τού τσιμπητού (πιτσικάτο) τών …

4ο σημείο ανάλυσης (4 συνολικά)
Διαφορετικές τονικές περιοχές για λεπτή χρωματική αντίθεση

Άς έρθουμε στο τελευταίο μέρος τού αποσπάσματος. Στα μέτρα 28-42 παρατηρούμε την αλλαγή τής τονικής περιοχής τού Κόρνου. Λόγω αυτού μπορεί και παράγει λεπτή χρωματική αντίθεση …Βασική σημείωση:
Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για να ανοίξετε τη σελίδα με την παρτι­τούρα (συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ήχου).